ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΒΟΛΟΥ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Πρόεδρος: Επγός (ΤΤΗ) Χρήστος Κόμναρης
 
Αντιπρόεδρος: Αλχίας (ΤΧ) Ελευθέριος Κακκάβας
 
Γενικός Γραμματέας: Τχής (ΦΜΧ) Δημήτριος Καρράς
 
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Υπσγός (ΤΤΗ) Αθανάσιος Λαμπρόπουλος
 
Ταμίας: Σγός (ΤΟΠ) Κωνσταντίνος Σάμψων
 

Μέλος: Επγός (ΤΟΠ) Συμεών Αθανασιάδης

Μέλος: Επχίας (ΤΧ) Φίλιππος Ρομφαίας