ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΒΟΛΟΥ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Πρόεδρος: Βασίλειος Δερβίσης, Επγος (ΤΟΠ) 6983504250
Αντιπρόεδρος: Ελευθέριος Κακκάβας, Αλχιας (ΤΧ) 6907670676
Γενικός Γραμματέας: Μαρία Καρτσάνα, Ανθστης (ΤΥΛ) 6983508608
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Ανέστης Πιπικάκης, Επγος (ΤΜΑ) 6983500390
Ταμίας: Χρήστος Κόμναρης, Σγος (ΤΤΗ) 6983500775

Μέλος: Δημήτριος Κοντούρης, Λγος (ΦΠΖ)

Μέλος: Δημήτριος Τσιοπράς, Ανθστης (ΕΤΕΤΗ)

6972828656

6983508189