ΘΕΜΑ:

Χορήγηση Ξιφών σε Αξκούς εξ Ανθστών της ΠΑ

Η Ένωσή μας με αφορμή την αποστολή από το ΓΕΑ σχετικού σήματος και κατόπιν του πλήθους των έντονων διαμαρτυριών των Αξκων εξ Ανθστών των μονάδων της Π.Α. της περιοχής Μαγνησίας και όχι μόνο, επανατοποθετείται επί του θέματος ως ακολούθως:

Είναι εδραιωμένο στη συνείδηση του κάθε Αξκού ανεξαρτήτως προέλευσης, ότι το ξίφος είναι ένα αντικείμενο υψηλοτάτου συμβολισμού και μεγάλης συναισθηματικής αξίας, ένα πραγματικό σήμα κατατεθέν για τον Αξκό. Πέραν αυτού αποτελεί προβλεπόμενο εξάρτημα της στολής του που η έλλειψή του, πέρα όλων των άλλων, ενίοτε κάνει δύσκολη την εκπλήρωση συγκεκριμένων υποχρεώσεων όπως π.χ. όταν χρειάζεται να λάβει μέρος σε άγημα ή να παραστεί σε κάποια τελετή κ.α.

Ο Στρατός Ξηράς και το Πολεμικό Ναυτικό έχουν προβεί σε απονομή ξιφών σε Αξκούς εξ Ανθστών σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από την ΠΑ, χωρίς όμως ακόμη και αυτά τα δυο Σώματα να έχουν φθάσει στο επιθυμητό επίπεδο το οποίο δεν είναι άλλο από την διακλαδικά άμεση απονομή ξίφους στους εν λόγω Αξκούς με την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων, όπως άλλωστε προβλέπουν οι σχετικές διαταγές αλλά και η ηθική τάξη και δεδομένου ότι στην περίπτωση των Αξκών από ΑΣΕΙ, χορηγείται άμεσα με την αποφοίτηση αυτών από τη σχολή.

Κατόπιν τούτου ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στο δυσθεώρητο πρόβλημα που εντοπίζεται στην ΠΑ, λόγω της ολιγωρίας όσον αφορά την απονομή ξιφών στην κατηγορία των Αξκών εξ Ανθστών, για έντεκα (11) συνεχή έτη. Αποτέλεσμα αυτού είναι να υπάρχουν χιλιάδες!!! στελεχών (συμπεριλαμβάνονται και οι απόστρατοι) που το δικαιούνται και βρίσκονται στην αναμονή.

Ειδικότερα αναφέρουμε ότι στις 1/6/18 εστάλη στις μονάδες της ΠΑ το προαναφερθέν σήμα του ΓΕΑ που καλούσε τα γραφεία προσωπικού να υποβάλουν επειγόντως στο ΓΕΑ/Γ7 τα στοιχεία των Αξκών στους οποίους δεν έχει χορηγηθεί ξίφος και συγκεκριμένα τα στοιχεία:

α. Αξκών προέλευσης ΣΑΝ, βαθμού ΑΝΘΣΓΟΥ και άνω.

β. Αξκών προερχόμενων από διαγωνισμό, βαθμού ΑΝΘΣΓΟΥ και άνω.

γ. Αξκών προερχόμενων από μετάταξη,  βαθμού ΑΝΘΣΓΟΥ και άνω.

δ. Αξκών προερχόμενων εξ Ανθστών βαθμού ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΥ και άνω

Η συγκεκριμένη προτεραιοποίηση στους Αξκούς από το ΓΕΑ, προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση μεγάλου αριθμού θιγομένων Αξκών εξ Ανθστών της ΠΑ, οι οποίοι απευθύνθηκαν στη Ένωσή μας καταγγέλλοντας το ανωτέρω, κάνοντας λόγο για άνιση μεταχείριση και αδιαφορία από πλευράς Αρχηγείου. Η αντίδρασή τους μπορεί να δικαιολογηθεί απόλυτα αφού ένας Αξκός εξ Ανθστών βαθμού Επγού υπηρετεί στο σώμα εδώ και 31 έως και 34 έτη και ως εκ τούτου δρομολογείται από το Αρχηγείο η απονομή ξίφους μόλις ένα βήμα πριν την αποστρατεία δεδομένου ότι αυτή η ομάδα Αξκών ακολουθεί 35ετή συντάξιμη υπηρεσία.

Δεδομένης της απίστευτα μεγάλης καθυστέρησης που υπάρχει στην απονομή ξιφών σε αυτή την κατηγορία Αξκών είναι άξιο απορίας πως το ΓΕΑ δίδει προτεραιότητα σε Αξκούς με λίγα έως ελάχιστα χρόνια υπηρεσίας και συγκεκριμένα βαθμού Ανθσγού προερχόμενων από διαγωνισμό και μεταταχθέντες, αδιαφορώντας για τους Σγούς και Υπσγούς εξ Ανθστών οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εδώ και 23 έως και 32 έτη και οι οποίοι περιμένουν στη σειρά για απονομή εδώ και παρά πολλά χρόνια. Πρέπει άραγε κάποιος Αξκός εξ Ανθστών να κατέχει το βαθμό του Επισμηναγού με έτη υπηρεσίας 31+ για να του χορηγηθεί ξίφος στην ΠΑ; Η ιεραρχία και η αρχαιότητα δεν έχουν ρόλο;

Έγγραφο του ΓΕΣ της ιδίας χρονικής περιόδου, έχει εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο θέμα, ζητώντας τα στοιχεία όλων των δικαιούχων αξκών ανεξαρτήτως προέλευσης που δεν έχουν πάρει ξίφος, από το βαθμό του Ανθλγού και άνω.

Τέλος, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, η ΕΣΠΕΕΒ δηλώνει ξεκάθαρα ότι σκοπός των ανωτέρω δεν είναι σε καμιά περίπτωση να μειωθεί η αξία κάποιας κατηγορίας Αξκών, αλλά αποκλειστικά να αναδειχτεί για ακόμη μια φορά, η μεγάλη αδικία που συνεχίζουν να υφίστανται όσον αφορά την απονομή ξίφους, οι Αξκοί εξ Ανθστών ειδικά στην ΠΑ. Παρακαλεί δε, την ΠΟΜΕΝΣ, για εκδήλωση σχετικών ενεργειών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

      Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Δερβίσης

Δημήτριος Τσιοπράς

     Σγός (ΤΟΠ)

Ανθστής (ΕΤΕΤΗ)

Loading...