Συνυπηρέτηση Στελεχών των Ε.Δ. με συζύγους που εργάζονται στο Δημόσιο τομέα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων,

 

 1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., κατόπιν και σχετικών με το θέμα, επιστολών της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ. και της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Β., επαναφέρει ένα σοβαρό πρόβλημα που ταλαιπωρεί πολλές οικογένειες στρατιωτικών και συγκεκριμένα τις δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση  της συνυπηρέτησης, των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με συζύγους που εργάζονται ως τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών ή ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
 1.  Γενόμενοι αποδέκτες πλήθους παραπόνων και διαμαρτυριών συναδέλφων, που αδυνατούν να βιώσουν το αυτονόητο δικαίωμα της οικογενειακής συμβίωσης κάτω από την ίδια στέγη, τα συνοψίζουμε στα εξής:

         α. Καθυστέρηση στην υλοποίηση της απόσπασης με σκοπό την συνυπηρέτηση.

         β.  Υλοποίηση της απόσπασης με σκοπό την συνυπηρέτηση, αλλά σε τέτοια απόσταση μεταξύ των υπηρεσιών των δύο συζύγων, που καθιστά αδύνατη τη συμβίωσή τους κάτω από την ίδια στέγη.

 1.  Αναλυτικότερα το άρθρο 21 παρ.1 του (α) σχετικού νόμου όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 72, παρ 5 του (β) σχετικού προβλέπει:

        «1. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους.»

 

 1.  Η σαφώς αγαθή πρόθεση του νομοθέτη να μεριμνήσει υπέρ της σύσφιξης των δεσμών των οικογενειών των στελεχών των Ε.Δ., που διέπονται από την ανωτέρω νομοθετική διάταξη λαμβάνοντας υπόψη και την συνταγματική επιταγή για την προστασία του γάμου και της οικογένειας όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 21 παράγραφος 1 του Συντάγματος δεν επιτυγχάνεται πολλές φορές διότι:

        α. Προσκρούει στην ασαφή διατύπωση περί «περιοχής που υπηρετεί ο σύζυγος». Αποτέλεσμα αυτού είναι, η εφαρμογή της να υπόκειται στην επεξήγηση της ανωτέρω φράσης από τον εκάστοτε εμπλεκόμενο δημόσιο λειτουργό και τη δημιουργία καταστάσεων που πολλές φορές καθιστούν αδύνατη την συμβίωση των ανωτέρω οικογενειών εντός μίας μόνο οικίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση οικογενειών συναδέλφων, που ναι μεν οι σύζυγοι έχουν τοποθετηθεί και οι δύο στον νομό Έβρου προκειμένου να υπηρετήσουν στην ίδια περιοχή, αλλά η θέση τοποθέτησής τους να βρίσκεται σε Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη αντίστοιχα (θα πρέπει καθημερινά να διανύεται μια απόσταση 115 χλμ. χ 2 = 230 χλμ. ώστε να διατηρείται η οικογενειακή στέγη). Ανάλογα παραδείγματα υπάρχουν στον Νομό Μαγνησίας όπου έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο στρατιωτικός να έχει μετατεθεί στην πόλη του Βόλου και η σύζυγος εκπαιδευτικός στην νήσο Σκόπελο κ.λπ.

        β. Εμφανίζει αρκετά προβλήματα στην εφαρμογή της όπως, υπέρμετρες καθυστερήσεις αποσπάσεων στον τόπο μετάθεσης του συζύγου έως και 1 χρόνο, άρνηση των φορέων προέλευσης του υπαλλήλου,  άρνηση στην ανάληψη καταβολής της μισθοδοσίας από τον φορέα απόσπασης, μη δυνατότητα απόσπασης νοσηλευτών για 5 χρόνια από τον διορισμό, έλλειψη συνεννόησης φορέων, γραφειοκρατία, και πολλά άλλα που δημιουργούν ιδιαίτερο άγχος και επιπλέον προβλήματα στην οικογένεια κάθε στρατιωτικού.

 1.  Τα παραπάνω κενά κάλυψης του νόμου επιφέρουν ως αποτέλεσμα:

        α. Τη διάσπαση της οικογενείας, που βρίσκεται σε απόλυτη αντίθεση με την επιταγή του άρθρου 21 του Συντάγματος της Ελλάδας κατά το όποιο «Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του κράτους».

        β. Τη διατάραξη του ψυχικού κόσμου των παιδιών από την απουσία ενός γονέα, σε αντίθεση με τη νομοθετική μέριμνα που λήφθηκε με την « Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού», όπου με το άρθρο 9§1 του Ν. 2101/1992 «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη μεριμνούν ώστε το παιδί να μην αποχωρίζεται από τους γονείς του, παρά τη θέληση τους…».

        γ. Τον περαιτέρω οικονομικό μαρασμό της οικογενείας από μίσθωση δύο κατοικιών, πλέον της δημοσιονομικής και οικονομικής συγκυρίας.

        δ. Τις μετακινήσεις των γονέων για επίτευξη της οικογενειακής συνοχής κ.λπ.

 1.  Επιπρόσθετα οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι με το Ν.4115/2013 άρθρο 44Α «Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α'152), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν. 3697/2008 (Α'159) αντικαθίσταται ως εξής:

           «Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι σύζυγοι καθηγητών ή λεκτόρων ή καθηγητών εφαρμογών ΑΕΙ, μπορούν με αίτηση τους να αποσπώνται, Κατ’ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας και για όσο χρόνο υπηρετεί ο / η σύζυγος καθηγητής ή λέκτορας ή καθηγητής εφαρμογών στα ΑΕΙ, σε αντίστοιχη εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου είναι η έδρα του Τμήματος ή Παραρτήματος του ΑΕΙ στο οποίο υπηρετεί ο / η σύζυγος τους».

 1.  Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται ως απαραίτητη η νομοθετική τροποποίηση του άρθρου 72, παρ 5 του (β) σχετικού, προκειμένου να διορθωθεί ένα πασιφανές κενό νόμου και να προστατευθεί ο θεσμός της οικογένειας των στρατιωτικών που σαφώς υπόκειται σε περισσότερες μετακινήσεις από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία υπαλλήλων του δημοσίου τομέα. Θεωρούμε απαραίτητο τον προσδιορισμό της γενικής έννοιας «περιοχής» η οποία θα πρέπει να οριοθετείται με κριτήρια δημοτικής υπαγωγής καθώς και απαραίτητη τη θέσπιση χιλιομετρικής απόστασης από το σημείο υπηρέτησης του/της συναδέλφου, εντός της οποίας θα τοποθετείται προς συνυπηρέτηση η/ο σύζυγος αντίστοιχα.
 1.  Επίσης απαραίτητος είναι και ο ορισμός αποφασιστικού κεντρικού κρατικού οργάνου για την υλοποίηση της απόσπασης, εξακοντίζοντας την κοινή απόφαση των συναρμοδίων Υπουργών ώστε να επαυξάνεται η ταχύτητα έκδοσης της διοικητικής πράξης της απόσπασης με την θέσπιση εύλογου χρόνου εντός του οποίου θα πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις.

 

     Αξιότιμοι κκ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων,

 1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) προτείνει την άμεση τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 72 του 4316/2014 ως ακολούθως:

     «5.α) Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στον ίδιο Δήμο με την Μονάδα που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους και σε κάθε περίπτωση σε τόπο που δεν απέχει περισσότερο από 50 χλμ οδικής απόστασης. Η απόσπαση υλοποιείται κατόπιν κοινής απόφαση των συναρμόδιων Υπουργείων, που εκδίδεται μετά από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και τη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου, ανεξαρτήτως ύπαρξης αντικαταστάτη στον τόπο προέλευσης ή λειτουργικού κενού στον τόπο  απόσπασης. Η ανωτέρω απόσπαση θα διενεργείται απαρέγκλιτα εντός του χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ημερών.

 

       5.β) Εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση και είναι σύζυγοι  στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, μπορούν με αίτηση τους να αποσπώνται, κατ’ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στον ίδιο Δήμο με την Μονάδα που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους και σε κάθε περίπτωση σε τόπο που δεν απέχει περισσότερο από 50 χλμ οδικής απόστασης».

 1.  Με την παραπάνω  τροποποίηση:

     

    α. Ορίζεται σαφώς η περιοχή συνυπηρέτησης και αποφεύγεται η λανθασμένη ερμηνεία του νόμου.

    β. Αποφεύγονται αντιπαραθέσεις, προστριβές και πιθανές δικαστικές διενέξεις μεταξύ Διοίκησης και διοικουμένων.

    γ. Επιτυγχάνεται εναρμονισμός του νομικού πλαισίου, που αφορά τις αποσπάσεις κατά προτεραιότητα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση και είναι σύζυγοι  στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων , με το Ν.4115/2013 άρθρο 44Α  που έχει ψηφισθεί για  τους εκπαιδευτικούς που είναι σύζυγοι καθηγητών ή λεκτόρων ή καθηγητών εφαρμογών ΑΕΙ.

     δ.  Προστατεύεται ο θεσμός της οικογένειας σύμφωνα με την επιταγή του άρθρου 21 του Συντάγματος και επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη αφοσίωση των στρατιωτικών, στην εκτέλεση των καθηκόντων τους και ως επί το πολύ, η εύρυθμη, ομαλή και απόλυτη λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων, στην οποία νομοθετικά προσδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα.

 1.  Εισηγητές: Αυγερινός Κυριάκος, Κυλινδρής Γεώργιος.
 1.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377.

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Επγός (ΥΔΚ) Λγος (ΠΖ)

 

 

Loading...