ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

         Βόλος, 17 Ιουλίου 2018

Την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018, μέσα σε ένα άριστο κλίμα, έλαβε χώρα συνάντηση στο Διοικητήριο του 307 ΠΕΒ στο Στεφανοβίκειο, μεταξύ της Διοίκησης της Μονάδος και αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Βόλου-Μαγνησίας (ΕΣΠΕΕΒ-Μ), κατά την οποία έγινε ενημέρωση για τους σκοπούς, τα μέσα λειτουργίας και τους στόχους της Ένωσης.

Στους εκπροσώπους της ΕΣΠΕΕΒ-Μ, κατά την παραμονή τους στο χώρο του 307 ΠΕΒ, πραγματοποιήθηκε ενδιαφέρουσα παρουσίαση σχετική τόσο με το αδιαμφισβήτητα σημαντικό έργο που επιτελείται στη Μονάδα, όσο και με το όραμα και τους στόχους που θέτονται για το μέλλον. Επιπροσθέτως έγινε μια σύντομη περιήγηση στους χώρους ευθύνης του 307 ΠΕΒ και ακολούθως μια πρώτη γνωριμία-ενημέρωση του στρατιωτικού προσωπικού της Μονάδος από την Ένωση.

Η ΕΣΠΕΕΒ-Μ οφείλει να κάνει ιδιαίτερη μνεία στο Διοικητή του 307 ΠΕΒ Σχη (TX) Αχιλλέα Ντάντο, ο οποίος αφενός προσέφερε υψηλού επιπέδου  φιλοξενία στα μέλη του ΔΣ, αφετέρου φάνηκε να κατανοεί απόλυτα το σκοπό και την ύπαρξη της σωματειακής εκπροσώπησης των στρατιωτικών, αναγνωρίζοντας τα πολύπλευρα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν τα στελέχη από αυτή. Κατόπιν τούτου η Ένωση τον ευχαριστεί θερμά.

Κατά την συνάντηση παρόντες από το ΔΣ ήταν oι Πρόεδρος Βασίλης Δερβίσης, Αντιπρόεδρος Δημήτριος Κοντούρης και Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Ανέστης Πιπικάκης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιo

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Δερβίσης

Δημήτριος Τσιοπράς

Loading...