ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ.Πρωτ.29/Βόλος 26 Οκτωβρίου 2019

Η ΕΣΠΕΕΒ-Μ σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ θα διεξάγει σεμινάριο πρώτων βοηθειών με τα εξής αντικείμενα εκπαίδευσης:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Βόλος 16 Δεκεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Βόλος 15 Νοεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

         Βόλος, 17 Ιουλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   

            Βόλος 12 Ιουνίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Βόλος 10 Ιουνίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Βόλος 2 Ιουνίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Βόλος 18 Μαΐου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                 Βόλος 12 Απριλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                       Βόλος 30 Μαρτίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Βόλος 23 Μαρτίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Βόλος 20 Μαρτίου 2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
   ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Β.

 Βόλος 21 Φεβρουαρίου 2018