ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΒΟΛΟΥ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

 Πρόεδρος: Βασίλειος Δερβίσης, Σγος (ΤΟΠ) - τηλ 6983504250
 Αντιπρόεδρος: Ελευθέριος Κακκάβας, Αλχιας (ΤΧ) - τηλ 6907670676
 Γενικός Γραμματέας: Μαρία Καρτσάνα, Ανθστης (ΤΥΛ) - 6983508608  
 Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Ανέστης Πιπικάκης, Επγος (ΤΜΑ) - τηλ 6983500390  
 Ταμίας: Χρήστος Κόμναρης, Σγος (ΤΤΗ) - τηλ 6983500775  

 Μέλος: Δημήτριος Κοντούρης, Λγος (ΦΠΖ) - τηλ 6972828656

Μέλος: Δημήτριος Τσιοπράς, Ανθστης (ΕΤΕΤΗ) - τηλ 6983508189